Fokal typ av medfödd hyperinsulinism:

I den fokala typen av HI påverkas endast en begränsad mängd betaceller som överproducerar insulin.

 

Så snart man genom bilddiagnostik och medicinsk molekylärgenetik kan säkerställa en diagnos, kan man också genomföra kirurgiska ingrepp för att avlägsna det vanligtvis millimeterstora drabbade området.

 

Hem    Imprint    Datenschutz    Sitemap    Skriv ut    Överst på sidan