PET-CT a ultrazvuk

Aby se předešlo zbytečně radikálním operačním výkonům, je nutná přesná předoperační lokalizace. Zvýšenou produkci inzulinu je možné detekovat během nukleárně-medicínského vyšetření. Používá se k němu kompozitní měřicí přístroj - pozitronová emisní tomografie / výpočetní tomografie (=PET/CT) - který vytváří obraz tak, že zaměřuje uvolněné částice (pozitrony) a velice přesně je přiřazuje k vnitřním orgánům (tomografie, zobrazení v řezech). Specifické inzulinové vyšetření je založené na zvýšené akumulaci L-Dopy v postižených tkáních během produkce inzulinu. Vzhledem k tomu, že nezasažená pankreatická tkáň produkuje poměrně malé množství inzulinu, je postižená tkáň jasně viditelná. K chybě může dojít během interperace výsledných snímků, protože L-Dopa se kromě pankreatu hromadí také ve žlučníku a v ledvinách.

PET-CT:

K diagnostické lokalizaci se využívá metoda F-DOPA-PET-CT. 

  • Pankreatické buňky absorbují DOPU.
  • Dopamin je přenašeč signálu v neuroendokrinních tkáních,
  • Konverze dopaminu je závislá na dekarboxyláze aromatických amino kyselin.

Ultrazvuk:

Ultrazvuk se využívá jako podpůrná metoda, při které pacient není vystaven radiaci.

Hlavní stránka    Otisk    Datenschutz    Mapa stránek    Zobrazení pro tisk    Zpět na začátek