Позитронна емисионна томография (пет) и сонография

С цел да се избегнe ненужнa радикална операция, е необходима точна предоперативна локализация. Чрез използване на ядренo изследване може да бъде доказанo повишенотo образуване на инсулин. За изследване се използва комбинирания инструмент позитронна емисионна томография / компютърна томография (= пет / кт), така че освободените частици (позитрон) измерват много точно разпределението на вътрешните органи (томография, снимка на слоеве). Конкретното откриване на инсулин cе основава на факта, че Л-допа води до увеличение на производството на инсулин в засегнатата тъкан. Тъй като незасегнатата тъкан на панкреаса има сравнително много ниско производство на инсулин, засегнатата част е ясно видима. Възможни грешки могат да възникнат при тълкуването на образа, защото л-допа се натрупва в непосредствена близост до панкреаса a също и в жлъчния мехур и бъбреците.

 

Позитронна емисионна томография - компютърна томография

Локализационната диагноза се извършва чрез ф - допа - пет / кт

  • Панкреасни клетки, които поглъщат допа.
  • допамин е предавател в невроендокриннитe тъкани,
  • връзката  с допамин е в зависимост от ароматната амино киселина декарбоксилаза

сонография:

Сонография може да бъдe използвана като допълнителна мярка, която не включва излагането на радиация.

Начало    Oтпечатък    Datenschutz    Карта на сайта    Принтирай    началото на страницата