Všeobecné informácie o vrodenom hyperinzulinizme (CHI):

Synonymá:

  • PHHI (Perzistujúca hyperinzulinemická hypoglykémia detí)
  • PNHH  (Perzistujúca hyperinzulinemická hypoglykémia novorodencov)
  • Nezidioblastóza (zastaralý názov CHI)

Názov „vrodený hyperinzulinizmus” (CHI) zahŕňa viacero porúch, ktoré spôsobujú opakované, nekontrolované a nadmerné vylučovanie inzulínu. U zdravých jedincov závisí vylučovanie inzulínu od úrovne hladiny krvného cukru (glukózy). Keď je hladina krvného cukru nízka (hypoglykémia), beta bunky v podžalúdkovej žľaze (pankrease) prestanú uvoľňovať inzulín. Pri hypoglykémii sa vylučujú iné hormóny: pankreatický hormón glukagón, nadobličkové hormóny kortizol a adrenalín a taktiež rastové hormóny, ktoré glukózu uvoľňujú z rezerv v organizme. Glukóza je hlavným zdrojom energie pre mozog, no môžu ju využiť aj takmer všetky ostatné tkanivá. Inzulín pomáha vytvárať zásoby glukózy v pečeni vo forme glykogénu a zabraňuje jej uvoľňovaniu. Ďalšími dôležitými zdrojmi energie sú mastné kyseliny, triglyceridy, ketolátky (acetón, kyselina beta-hydroxymaslová, kyselina acetoctová) a aminokyseliny (bielkovinotvorné látky).

 

Hypoglykémiu môže spôsobovať mnoho iných ochorení. Okrem hyperinzulinizmu to môžu byť poruchy štiepenia mastných kyselín a aminokyselín, poruchy ukladania zásob energie alebo poruchy hormónov, ktoré spôsobujú zvýšenie hladiny krvnej glukózy.

 

Pod pojem kongenitálny hyperinzulinizmus teda patrí:

 

  • defektná regulácia vylučovania inzulínu
  • nadmerné vylučovanie inzulínu v pomere k hladine glukózy
  • opakované hypoglykémie

 

Príčinou tiež môže byť množstvo genetických porúch vyplývajúcich z dedičných znakov.

Hlavná stránka    Odtlačok    Datenschutz    Mapa stránok    Zobrazenie pre tlač    Späť na začiatok