Дифузна форма на вроден хиперинсулинизъм:

При дифузната форма на CHI, целият панкреас (задстомашната жлеза) е засегнат от свръхпроизводството на инсулин от бета-клетките.

 

След молекулярно- генетичната обезпеченост следва лечение c лекарства. При много тежки случаи, при които лечението с лекарства не води до подобрение, следва частично или цялостно отстраняване на панкреаса. Преди да бъде взето това решение, трябва да се направи пълна диагностика.

 

Начало    Oтпечатък    Datenschutz    Карта на сайта    Принтирай    началото на страницата