Diffus typ av medfödd hyperinsulinism:

Vid Diffus HI är hela bukspottskörteln involverad i överproduktion av insulin genom betaceller.

 

En diagnos på molekulärgenetisk väg efterföljs av behandling med läkemedel. Vid allvarliga fall där kroppen svarar negativt på behandling med läkemedel, kan avlägsnande av delar av bukspottskörteln vara nödvändigt. Beslut att avlägsna delar av bukspottskörteln måste föregås av medicinsk bilddiagnostik.

 

Hem    Imprint    Datenschutz    Sitemap    Skriv ut    Överst på sidan