Všeobecná diagnostika:

  • Perzistujúce, rekurentné hypoglykémie
  • Príjem glukózy > 8 mg/kg/min (diagnosticky významný hlavne u novorodencov)
  • 10-30 minút po podaní glukagónu (100 μg/kg podkožne alebo do svalu, max. 1 mg) dôjde k značnému zvýšeniu počiatočnej hodnoty krvnej glukózy o > 30 % 
  • Hladina inzulínu > 3 mU/l počas hypoglykémie s úrovňou krvnej glukózy < 35 mg/dl (2,0 mmol/l). Aj keď sa toto kritérium nepotvrdí, stále môže ísť o hyperinzulinizmus. 
  • Hladina voľných mastných kyselín v plazme < 600 mmol/l a hladina ketolátok (BHOB) v krvi < 0,1 mmol/l
  • Zvýšená hladina amoniaku pri hyperinzulinizme vyvolanom glutamát dehydrogenázou

Kontakt s detským endokrinológom

Prosím, kliknite pre zväčšenie!
Hlavná stránka    Odtlačok    Datenschutz    Mapa stránok    Zobrazenie pre tlač    Späť na začiatok