Allmän diagnos:

  • Ihållande, återkommande hypoglykemi.
  • Glukosförbrukning > 8mg/kg/min (diagnostiskt viktigt, speciellt hos för tidigt födda).
  • Glukagontest (100 μg/kg s.c. eller i.m., max. 1 mg) leder till en “bra” ökning av blodsockernivån > 30 % av startvärdet efter 10-30 minuter.
  • Insulin > 3mU/l vid hypoglykemi med blodsockernivå < 35 mg/dl (2.0 mmol/l). Hyperinsulinism kan förekomma även om detta kriterium inte uppfylls.
  • Fria fettsyror i plasma < 600 mmol/l, ketonkroppar (BHOB) i blodet < 0.1 mmol/l
  • Ökad ammoniak i glutamatdehydrogenas (hyperinsulinism).

Kontakta en PED. endokrinologer

Zur Vergrößerung bitte klicken!
Hem    Imprint    Datenschutz    Sitemap    Skriv ut    Överst på sidan