PET/CT a Sonografia

Aby sa predišlo radikálnemu chirurgickému zákroku, je nevyhnutná exaktná predoperačná lokalizácia postihnutej časti pankreasu. Zvýšené vylučovanie inzulínu sa dá priamo rozpoznať nukleárnym vyšetrením, pri ktorom sa používa kompozitné meracie zariadenie - pozitrónová emisná tomografia / počítačová tomografia (PET/CT). PET/CT vytvorí snímku tak, že zmeria uvoľnené čiastočky (pozitróny) a priradí ich k vnútorným orgánom (tomografia, tomografické snímky). Meranie hladiny inzulínu je možné pomocou L-DOPA, ktoré sa hromadí v postihnutých tkanivách, ktoré vylučujú nadbytok inzulínu. Keďže zdravé tkanivo pankreasu vylučuje porovnateľne menšie množstvo inzulínu, je postihnutá časť veľmi ľahko rozpoznateľná. Pri analyzovaní snímok však môže dôjsť k chybám, pretože L‑Dopa sa okrem pankreasu akumuluje aj v žlčníku a obličkách.

PET/CT:

Lokalizačná diagnóza sa vykoná vyšetrením F-DOPA-PET/CT.

 

  • bunky pankreasu absorbujú DOPA
  • dopamín je transmiterom v neuroendokrinných tkanivách
  • premenu na dopamín ovplyvňuje dekarboxyláza aromatických aminokyselín.

Sonografia:

Sonografia sa môže vykonať ako doplnkové vyšetrenie, pri ktorom pacient nie je vystavený radiácii.

Hlavná stránka    Odtlačok    Datenschutz    Mapa stránok    Zobrazenie pre tlač    Späť na začiatok