PET-CT och Sonografi

Exakt lokalisering innan operation är absolut nödvändig för att undvika radikal kirurgi. Området med intensifierad produktion av insulin kan identifieras direkt genom en nukleärmedicinsk undersökning. Instrumenten som används vid positronemissiontomografi (PET/CT) skapar bilderna genom att mäta antalet frigjorda (emission) antipartiklar (positroner), och exakt avbilda (tomografi) de inre organen. Analys via blodprov baseras på ansamlingar av L-Dopa i drabbat vävnadsområde under insulinproduktion. Eftersom ej drabbade områden i bukspottskörtelns vävnad påvisar jämförelsevis låg produktion av insulin, är det drabbade området lätt att indentifiera. Vid tolkning av bilderna kan antydningar till fel uppstå eftersom L-Dopa ackumuleras inte bara i bukspottskörteln, utan också i gallblåsan och njurarna.

PET-CT:

Diagnos och lokalisering sker genom F-DOPA-PET-CT.

 

  • celler i bukspottskörteln absorberar DOPA.
  • dopamin förmedlar nervsignalerna i neuroendokrina vävnader,
  • ombildning till dopamin beror av den aromatiska aminosyran dekarboxylas

Sonografi:

Sonografi kan användas som en kompletterande mätmetod som ej utsätter patienten för strålning.

Hem    Imprint    Datenschutz    Sitemap    Skriv ut    Överst på sidan