Leczenie CHI

Celem systematycznego leczenia jest zapobiec nieodwracalnym zmianom w mózgu. W ramach intensywnej opieki medycznej stosuje się dożylne ciągłe wlewy glukozy (> 8-25mg/kg*min) i zastrzyki z glukagonu, które mają doprowadzać do uwolnienia zapasów glukozy w organizmie. Inne stosowane leki to diazoksyd (nazwa handlowa: Proglicem) oraz somatostatyna.  W niektórych przypadkach dieta bogata w węglowodany jest wystarczające, by utrzymać stabilne stężenie glukozy na poziomie  powyżej 3,0 mmol/l, czyli 55 mg/dl. Ogniskowa postać CHI występuje u około 40% niemowląt dotkniętych tą chorobą. W przypadku tej odmiany zmiany wywołujące ciężką przewlekłą hipoglikemię są ograniczone do niewielkiej powierzchni (zwykle mniejszej niż 1 cm). Istnieje możliwość trwałego wyleczenia dziecka z ogniskowej postaci CHI, jeśli ognisko zostanie prawidłowo zidentyfikowane i usunięte.

Powodzenie operacji usunięcia ogniskowej odmiany CHI zależy od dobrej współpracy pomiędzy specjalistą medycyny nuklearnej/ radiologiem, patologami oraz chirurgami. Także śródoperacyjne badanie USG jest niezwykle pomocne w różnicowaniu tkanek.

Strona główna    Informacje o stronie     Datenschutz    Mapa strony    Wydrukować    Początek strony