Behandling av HI

Systematisk behandling syftar till att förhindra oåterkalleliga hjärnskador. Intensiva medicinska procedurer inkluderar löpande intravenös tillförsel av glukos (> 8-25mg/kg*min) och infusion av glukagon för att hjälpa kroppen att frigöra sina egna reserver av glukos. Annan tillgänglig medicin är diazoxid (varumärke: Proglicem) och somatostatin. En diet som är rik på kolhydrater är i vissa fall tillräcklig för att bibehålla en stabil blodsockernivå över 3.0 mmol/l, i.e. 55 mg/dl. Fokal typ av HI förekommer i ca 40% av drabbade spädbarn. En skada som är begränsad till ett område som oftast är mindre än 1 cm ligger bakom de flesta av de mest svårartade fallen. Lyckade operationer av fokal typ är i hög grad beroende av samarbetet mellan den nukleärmedicinska specialisten/radiologen, patologer och kirurger. Sonografi är också värdefullt för att kunna differentiera vävnadsskillnader vid operation.

Hem    Imprint    Datenschutz    Sitemap    Skriv ut    Överst på sidan