Informácie o stránke

Univerzitná nemocnica v Greifswalde

- Verejná inštitúcia -

Centrum detského a dorastového lekárstva

Klinika a poliklinika detskej chirurgie 

Ferdinand-Sauerbruch-Strasse

D - 17475 Greifswald

Phone: +49 (0) 3834 86-7037

Fax: +49 (0) 3834 86-7038

Web: www.medizin.uni-greifswald.de/ki_chir

 

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 10 odsek 3 MDStV (Štátna zmluva o mediálnych službách):

Univ.-Prof. Dr. med. Winfried Barthlen, Univ.-Prof. Dr. med. K. Mohnike

 

Spolupráca:

Ms. Tina Peters (University Hospital Greifswald, Pediatric Surgery)

Ms. Susann Empting (Magdeburg University Pediatric Clinic)

Kontaktná osoba:

Ms. Tina Peters (University Hospital Greifswald, Pediatric Surgery)

 

Email: tpeters@uni-greifswald.de

 

 

Zodpovedná komora:

Medical Association M-V

 

Grafická úprava a administrácia stránky:

Agency VISUV

Web: http://www.visuv.de

 

Fotografia a obrázky:

Clinic and Polyclinic for Pediatric Surgery; VISUV

Autorské práva:

Obsah tejto web stránky podlieha ustanoveniam zákona o ochrane autorských práv. Akékoľvek použitie tejto web stránky, ktoré nezodpovedá autorským právam, je zakázané a bude právne stíhané.

 

Predpisy a nariadenia:

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, správnosť a úplnosť informácií a údajov na tejto web stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo inú ujmu, ktorá užívateľovi vznikla alebo môže vzniknúť použitím alebo nepoužitím správnych alebo nesprávnych údajov a informácii, pokiaľ nie je dokázané, že prevádzkovateľ tak konal zámerne a z nedbanlivosti. 

 

Obsah web stránky je nezáväzný a bez záruky. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek odstrániť, presunúť, upraviť alebo inak zmeniť časť alebo celú web stránku.

 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame prepojenia na iné web stránky (hypertextové odkazy). Prevádzkovateľ by niesol zodpovednosť len v prípade, že by si bol vedomý obsahu tejto web stránky a bolo by technicky dokázateľné, že takejto skutočnosti a prítomnosti nelegálneho obsahu mohol predísť.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v momente realizácie prepojení na iné web stránky, nebola na týchto web stránkach evidentná prítomnosť žiadneho nelegálneho obsahu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálny a budúci vzhľad, obsah a vlastníctvo web stránok, na ktoré užívateľa prepoja hypertextové odkazy. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za údaje a informácie, ktoré boli na prepojených web stránkach zmenené alebo odstránené. Toto prehlásenie sa týka všetkých odkazov a prepojení web stránky rovnako ako externých údajov v časti pre návštevníkov web stránky, diskusných fór, zoznamu adries a všetkých ostatných databáz, do ktorých majú užívatelia prístup. Za ilegálny, chybný alebo neúplný obsah a škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia údajov a informácii na prepojenej web stránke je zodpovedný poskytovateľ  web stránky, na ktorú viedol hypertextový odkaz, a nie prevádzkovateľ, ktorý na túto stránku prepojenie poskytol.

 

Hlavná stránka    Odtlačok    Datenschutz    Mapa stránok    Zobrazenie pre tlač    Späť na začiatok