TIRÁŽ

Universitätsmedizin Greifswald

- veřejnoprávní organizace -

Centrum pro lékařství dětí a mládeže

Klinika a poliklinika dětské chirurgie

Ferdinand-Sauerbruch-Strasse

17475 Greifswald

Tel.: +49 (0) 3834 86-7037

Fax: +49 (0) 3834 86-7038

Web: www.medizin.uni-greifswald.de/ki_chir 

 

Osoby zodpovědné za obsah dle § 10 odstavec 3 MDStV:

Univ.-Prof. Dr. med. Winfried Barthlen, Univ.-Prof. Dr. med. K. Mohnike

 

Spoluautoři:

Paní Tina Peters (Universitätsmedizin Greifswald, Dětská chirurgie)

Paní Susann Empting (Universitätskinderklinik Magdeburg)

 

Kontaktní osoba:

Paní Tina Peters

E-mail: tpeters@uni-greifswald.de

 

 

Příslušná komora:

Ärztekammer M-V

 

Profesní ustanovení:

Berufsordnung der Ärztekammer

 

Design a programování:

Agentura VISUV

Web: http://www.visuv.de

 

Fotodokumentace:

Klinika a poliklinika dětské chirurgie, VISUV

 

Informace o autorském právu:

Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorským právem. Každé využití mimo hranice zákona o autorském právu je bez písemného souhlasu autora nepřípustné a trestné.

 

Ustanovení a zákony:

Autor nepřebírá žádné ručení za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací a překladu. Nároky z ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody materiální nebo pomyslné povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací popř. využitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora prokazatelně nedošlo k zavinění v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně ponechává právo bez zvláštního upozornění části stránek nebo celou nabídku měnit, doplňovat, mazat nebo zveřejnění dočasně nebo definitivně zrušit.

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("hyperlinky"), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by se závazek ručení uplatňoval výhradně v případě, že by autor měl znalost jejich obsahu a bylo pro něj technicky možné a požadovatelné zabránit využití v případě protiprávních obsahů.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku nastavení odkazů nebyly na odkazovaných stránkách patrné žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo původ odkazovaných stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů odkazovaných stránek, které byly po nastavení odkazů změněny. Toto stanovení platí pro všechny v rámci vlastní internetové nabídky nastavené odkazy i pro cizí záznamy v autorem zřízených knihách hostů, diskuzních fórech, seznamech odkazů, adresářích a všech ostatních formách databank, jejichž obsah lze externě měnit. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vzniknou využitím nebo nevyužitím takto nabízených informací, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli ten, kdo prostřednictvím odkazů na dané zveřejnění pouze odkazoval.

 

Hlavní stránka    Otisk    Datenschutz    Mapa stránek    Zobrazení pro tisk    Zpět na začátek