Informacje o stronie

Uniwersytet Medyczny w Greifswald

- Publiczna spółka -

Centrum Medycyny dzieci i młodzieży

Klinika Chirurgii

Ferdinand-Sauerbrucha-Strasse

17475 Greifswald

Tel.: +49 (0) 3834 86-7037

Fax: +49 (0) 3834 86-7038

Web: www.medizin.uni-greifswald.de/ki_chir

 

Odpowiedzialny zgodnie z § 10 ustęp 3 stronie internetowej:

Univ.-Prof. Dr. med. Winfried Barthlen, Univ.-Prof. Dr. med. K. Mohnike

 

Udział:

Tina Peters (Uniwersytet w Greifswaldzie medycyny, chirurgii dziecięcej)

Susann Empting (Szpital Uniwersytecki Dziecięcy Magdeburg) 

Kontakt:

Tina Peters

Email: tpeters@uni-greifswald.de

 

Odpowiedzialny komory:

MV Medical Association

 

Zasady etyki zawodowej:

Profesjonalne kod Towarzystwa Medycznego z

 

Projekt i realizacja:

Agencja VISUV

Web: http://www.visuv.de

 

Prawa do zdjęć:

Klinika Chirurgii, VISUV 

O prawach autorskich:

Zawartość strony internetowej chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie poza granice prawa autorskiego bez zgody autora i karalne.

Przepisy ustawowe i wykonawcze:

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub spowodowane przez użycie lub użycia informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem, że autor nie jest sposób celowego lub rażącego niedbalstwa winy.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie do zmiany części lub całej oferty bez uprzedzenia w celu uzupełnienia do usunięcia lub publikacji czasowo lub na stałe.

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ("linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność tylko wejdzie w życie, jeżeli w autor miał wiedzę na temat treści i jest to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia używaniu nielegalnych treści.

Autor wyjaśnia niniejszym wyraźnie, że w czasie łączenia, żadnych nielegalnych treści na stronach powiązanych. Na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych / połączonych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych / połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Dotyczy to wszystkich w ramach własnej oferty internetowej zestaw lewo i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, link katalogów, list dyskusyjnych i innych form baz danych, których zawartość zewnętrznych dostępów do zapisu są możliwe. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści aw szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji jest wyłącznie operator strony, o których mowa, a nie kto ma odnośnik do tych stron.

Strona główna    Informacje o stronie     Datenschutz    Mapa strony    Wydrukować    Początek strony