Site upplysningar

Greifswald Universitetssjukhus

Ett offentligt Företag

Center för Barn- och Ungdomsmedicin

Klinik och Poliklinik för Barnkirurgi

Ferdinand-Sauerbruch-Strasse
17475 Greifswald
Tel.: +49 (0) 3834 86-7037
Fax: +49 (0) 3834 86-7038
Web: http://www.medizin.uni-greifswald.de/ki_chir

 

Ansvarig för innehåll per Para. 10, Section 3 MDSIV:

Univ.-Prof. Dr. med. Winfried Barthlen, Univ.-Prof. Dr. med. K. Mohnike

 

Medarbetare:

 

Fru. Tina Peters (University Hospital Greifswald, Pediatric Surgery)

Fru. Susann Empting (Magdeburg University Pediatric Clinic)

Kontakt:

Fru Tina Peters

Email: tpeters@uni-greifswald.de

 

Ansvarig yrkesorganisation:

 Medical Association M-V

 

Design och programmering:

Agentur VISUV

Web: http://www.visuv.de

 

Bildansvariga:

Klinik och Poliklinik för Barnkirurgi; VISUV

Upphovsrättsinformation:

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. All användning som inte omfattas av upphovsrätten är förbjudet och straffbart enligt lag.

Lagar och Förordningar:

Författaren tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på informationen. Skadeståndsanspråk mot författaren för materiella-eller icke-materiella skador orsakade av antingen användning eller icke-användning av den presenterade informationen, eller så att säga, från användning av felaktig och ofullständig information är i grunden undantagna, eftersom författaren inte kan visa sig ha agerat avsiktligt eller ha varit grovt oaktsam. Alla erbjudanden är icke-obligatoriska och icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, lägga till, ta bort eller upphöra med att publicera delar av sidor eller hela utbudet utan förvarning.
När det gäller direkta eller indirekta länkar till andra webbsidor ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvar, skulle författaren ådra sig ansvar enbart om han vore medveten om innehållet och det vore tekniskt möjligt och rimligt att förvänta sig att han förhindrar dess användning av olagligt innehåll.
Författaren förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för länkning inte fanns något uppenbart olagligt innehåll på de sidor som skulle länkas till. Författaren har inget som helst inflytande över nuvarande eller framtida design, författarskap av länkat innehåll/anslutna sidor. Av den anledningen distanserar han sig uttryckligen från allt innehåll på alla länkade/anslutna sidor som ändrats sedan länkarna sattes upp. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser skapade inom det proprietära interneterbjudandet liksom till externa poster i gästböcker, diskussionsforum, listservs, e-postlistor och alla andra databaser som upprättats av författaren och till vilka externa parter hav skrivrättigheter. Enbart leverantören av en webbplats som länkas till är ansvarig för dess olagliga, felaktiga eller ofullständiga innehåll och särskilt för eventuella skador som uppstår från användning eller bruk av sådan information, inte den som bara länkar till det publicerade materialet i fråga.

Hem    Imprint    Datenschutz    Sitemap    Skriv ut    Överst på sidan