Bästa föräldrar,

 

här finner ni berättelser om barn med medfödd hyperinsulinism (HI), som alla fått sin diagnos de senaste månaderna vid Magdeburg Diagnostic-Treatment Center, och som blev opererade i Greifswald. Samtliga operationer genomfördes utan problem eller komplikationer. Samtliga barn var återställda och friska efter några dagar, och fyra av fem barn opererades medelst titthålsoperation.

 

Baserat på vad vi vet idag så kan de tre barnen med fokal HI; Lina, Cian och Lea-Sophie, anses vara botade. Med botade så menar vi: inga mer svängningar i blodsockernivån och ingen mer hypoglykemi.

 

Jolina och Berkay, de två andra barnen som var drabbade av en segmenterad mosaikformad typ, har idag stabila blodsockernivåer och behöver inte längre någon behandling med läkemedel. Båda barnen äter nu normalt och Berkays kvällsmat är stärkelseberikad.

 

Föräldrarna till dessa barn finns tillgängliga för att svara på frågor, och adresser, telefonnummer och e-postadresser kan erhållas genom kliniken i Greifswald.

 

Hem    Imprint    Datenschutz    Sitemap    Skriv ut    Överst på sidan