مركز جراحة المخ و الأعصاب جرايفسفالد  Klinik  Mitarbeiter

Universitätsmedizin Greifswald Universität Greifswald


Zur Startseite

Suche
   Klinik      Patienteninfo      Forschung/Lehre      Niedergelassene      Veranstaltungen      Kontakt      Lageplan   
Presse/Fernsehen

Our YouTube Channel

Links
Station
Hinweise zur stat. Behandlung
OP
Poliklinik
Mitarbeiter
Spezialsprechstunden
Hypophysenzentrum
Pädiatrische Neurochirurgie
Leistungsstatistik
Zertifizierung
Neuroonkologisches Zentrum

Professor and Chairman

Vice Chairman:

Residents:

 • Herr A. Al Menabbawy
 • Herr M. Eördögh
 • Frau A. Finsterbusch
 • Herr S. Greisert
 • Frau I. Lange
 • Herr S. Lehmann
 • Dr. med. J. Müller
 • Frau V. Richter
 • Herr S. Rühle
 • Herr L. Shoubash
 • Dr. med. M. Weidemeier

Coordinator "German - Egyptian Partnership"

Medical computer scientist:

 • M. Matthes, M.Sc.

Electrophysiology laboratory:

 • Frau I. Peters


Aktuelles

Blickpunkt

zur StartseiteImpressum